You are currently here!
  • Home
  • Ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego

Ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego

2022-11-23 Kancelaria Comments Off

Pozasądowe sposoby na odfrankowienie – ugoda, którą proponuje bankZe względu na to, że sądy coraz częściej wydają wyroki na korzyść klientów, którzy zaciągnęli kredyt w CHF, banki stały się bardziej zagrożone. Aby możliwe było uniknięcie sporu przed sądem, instytucje finansowe proponują konsumentom ugody, które zawierają propozycje zmian w zawartej pomiędzy stronami umowie. Należy pamiętać jednak, że banki przede wszystkim chcą chronić swoje interesy – co nie zawsze idzie w parze z korzyściami dla osób zadłużonych. Odpowiedź na pytanie, czy warto skorzystać z ugody w sprawie kredytu frankowego, jest iście akademicka: to zależy. Czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę, jest przede wszystkim wysokość zadłużenia – pozasądowe rozwiązanie sporu może być dobrym rozwiązaniem wówczas, kiedy kwota zobowiązania wynosi nie więcej niż 90 000. Ile trwa postępowanie w sprawach frankowych?W przypadkach, kiedy przedmiotem umowy pomiędzy kredytobiorcą a bankiem jest kwota wyższa niż wspomniana wcześniej, zamiast skorzystania z ugody zdecydowanie warto rozważyć sądowe rozstrzygnięcie sporu. Choć proces prawdopodobnie będzie dość długotrwały, to jednak efekty mogą być zdecydowanie korzystniejsze dla zobowiązanych. Obecnie ogromna liczba procesów o odfrankowienie kończy się sukcesem kredytobiorców, co ma bezpośrednie źródło w orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd po rozpoznaniu sprawy oraz analizie argumentów przedstawionych przez prawników i stronę może uznać obowiązującą umowę za nieważną. Taki werdykt jest decydującym krokiem w drodze do uwolnienia się od długu.