You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko mBank

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko mBank

2022-12-12 Kancelaria Comments Off

W dniu 29 listopada 2022 roku uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszego Klienta w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Robert Masznisz w sprawie o sygnaturze akt XXVIII C 9302/22 uwzględniając wniosek, udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia na rzecz pozwanego Banku Millennium S.A. rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z umowy kredytu, począwszy od dnia udzielenia zabezpieczenia, tj. od dnia wydania postanowienia, do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.