You are currently here!
  • Home
  • Unieważnienie kredytu we frankach

Unieważnienie kredytu we frankach

2022-12-20 Kancelaria Comments Off

Proces sądowy – jak unieważnić kredyt we frankach?Zawarta pomiędzy konsumentem a bankiem umowa, aby mogła być anulowana, powinna spełniać pewne przesłanki. Jeszcze do niedawna z możliwości pozwu mogli korzystać głównie te osoby, które wzięły kredyt denominowany. Na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019, o unieważnienie zobowiązania mogą ubiegać się również ci, którzy zaciągnęli zadłużenie indeksowane. Pierwszym krokiem w drodze do anulowania niekorzystnej umowy bankowej jest skierowanie dokumentów do analizy przez prawników. Nie zawsze jednak możliwe jest wystosowanie pozwu o unieważnienie umowy – szczególnie ważnym elementem działania jest analiza dokumentów oraz wskazanie, czy w porozumieniu uwzględniono nielegalne, niedozwolone klauzule. Na podstawie m.in. odnalezionych nieprawidłowości, szkodliwych dla konsumentów zapisów oraz klauzul nieuzgodnionych w sposób indywidualny z konsumentem, przygotowywany jest pozew do sądu o kredyt we frankach. Proces z bankiem o kredyt we frankach – dokumenty niezbędne w sprawieJedyną możliwą drogą do unieważnienia umowy z bankiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Uruchomienie procesu, prowadzenie postępowania oraz sporządzanie wszelkich niezbędnych dokumentów leży w obowiązku kancelarii, z której pomocy decydujemy się skorzystać. Konsument poza umową powinien dostarczyć także dokumenty takie jak np. historia wypłaty i spłaty. Sprawa w sądzie o kredyt we frankach prowadzona jest przez kancelarię – nie zawsze zachodzi konieczność fizycznego udziału klienta w procesie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zobowiązany zostanie wezwany na przesłuchanie w charakterze jednej ze stron.