Zabezpieczenie w sprawie przeciwko BPH - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko BPH

2024-05-14 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt II C 1081/24, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Sędzia Kamila Paluszkiewicz – Brolska postanowił zabezpieczyć powództwo powoda przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o ustalenie normując prawa i obowiązki stron na czas procesu w ten sposób, że wstrzymać obowiązek uiszczania przez powoda na rzecz Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku rat kredytu wynikający z umowy kredytu.