You are currently here!
  • Home
  • Zwolnienie z podatku od ugody z bankiem

Zwolnienie z podatku od ugody z bankiem

2023-05-24 Kancelaria Comments Off

Do 11 marca 2022 roku płacić nie musieli go wyłącznie Ci frankowicze, w których przypadku zapadł prawomocny wyrok odfrankowujący kredyt bądź całkowicie unieważniający umowę. Z chwilą, gdy w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów z tego właśnie dnia, grono frankowiczów zwolnionych z płacenia podatku dochodowego powiększyło się o część osób, które zamiast skierować sprawę do sądu, zawarły ugodę z bankiem. Pobór podatkowy zostanie więc zaniechany, jeśli umorzona zostanie przez bank część salda kredytu lub powstanie nawet ujemne oprocentowanie tegoż kredytu. Co więcej, kredytobiorca nie będzie musiał uwzględniać tego także w PIT.Kto nie będzie zwolniony z płacenia podatku od ugody z bankiem?Rozporządzenie Ministra Finansów obejmuje te osoby, które podpisywały umowę kredytu z myślą o zaspokojeniu własnych celów mieszkaniowych. Jeśli więc współkredytobiorcą jest ktoś spoza gospodarstwa domowego, zwolnienie z podatku od ugody z bankiem nie będzie obowiązywać. Nie dotyczy ono także osób, które zaciągnęły kredyt na zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod wynajem. Dodatkowo warto wiedzieć, że z rozwiązania tego można skorzystać tylko raz.Zwolnienie z podatku od ugody z bankiem ograniczone w czasiePierwotnie regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 marca 2022 roku miały obowiązywać do końca grudnia 2022 roku. Już w połowie listopada ogłoszono jednak, że rozporządzenie zostanie znowelizowane, a co za tym idzie, ze zwolnienia z podatku od ugody z bankiem będzie można skorzystać aż do końca 2024 roku. O tym, czy korzyści wynikające z rozporządzenia zostaną utrzymane w obecnym kształcie w kolejnych latach, można na tę chwilę wyłącznie spekulować.Co z osobami, które zawarły ugody z bankiem przed 11 marca 2022 roku?Ci frankowicze, którzy ugodę z bankiem zawarli przed 11 marca 2022 roku i jednocześnie po 1 stycznia 2022 roku, również będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Rozporządzenie Ministra Finansów jest bowiem retroaktywne, co oznacza, że w tym przypadku prawo działa także wstecz.