Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska

Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska

2024-04-11 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt I ACz 287 /24, Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie: Sędzia Regina Kurek, na skutek  zażalenia strony  pozwanej od postanowienia  Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10 września 2023 roku, sygn. akt I C  4022/23, na podstawie którego udzielono powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu, postanowił oddalić zażalenie.

Zabezpieczenie jest prawomocne. W sprawie zapadł już w dniu 4 kwietnia 2024 roku, wyrok ustalający że nie istnieje stosunek prawny, wynikający z umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM, zawartej przez powodów z Kredyt Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawym jest Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.