Zabezpieczenie w sprawie przeciwko mBank - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko mBank

2024-04-24 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt XXVIII C 13909/23, Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: Sędzia Bartłomiej Biegański  postanowił zabezpieczyć powództwo powodów przeciwko mBank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o ustalenie normując prawa i obowiązki stron na czas procesu w ten sposób, że wstrzymać obowiązek uiszczania przez powodów na rzecz mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rat kredytu wynikający z umowy kredytu zawartej pomiędzy powodami, a BRE Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, a także w ten sposób, że zakazać pozwanemu pobierania od powodów jakichkolwiek środków finansowych z uwagi na ten obowiązek.