Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium

2024-04-03 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt III C 871/24, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie w składzie: Sędzia Agnieszka Tulczyńska – Ożga, udzielił zabezpieczenia roszczenia powoda o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego poprzez:

a)         zawieszenie obowiązku świadczenia przez kredytobiorców rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z umowy kredytu zawartej przez powodów, a Bankiem Millennium S.A., począwszy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w sprawie.

b)        nakazanie zaniechania Bankowi Millennium S.A., pobierania świadczenia od  kredytobiorców rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z umowy kredytu zawartej pomiędzy powodami, a Bankiem Millennium S.A., począwszy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w sprawie.