Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International

2024-03-25 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt II C 2558/23, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie w składzie: Sędzia Małgorzata Dubinowicz – Motyk udzielił zabezpieczenia roszczenia powoda i na czas trwania postępowania unormować prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kredytu zawartej przez powódkę z poprzednikiem prawnym pozwanego – Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat w/w kredytu od dnia 21 marca 2024 roku do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.