Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO BP - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO BP

Postanowieniem z dnia 8 marca 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt I C 4164/23, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie w składzie: Sędzia Agnieszka Gradowska-Okrój, udzielił zabezpieczenia roszczenia powoda o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego poprzez:

-zawieszenie obowiązku świadczenia przez powodów na rzecz pozwanego rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki wynikających z wyżej wymienionej umowy kredytu, w okresie od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie,

-nakazanie zaniechania pozwanemu pobierania świadczenia od powodów, rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki wynikające z wyżej wymienionej umowy kredytu, w okresie od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

leave a comment