Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko PeKao - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko PeKao

Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko PeKao

2024-02-06 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt I Cz 4/24, Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie: Sędzia Mirosław Krzysztof Derda, na skutek zażalenia pozwanego Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie od postanowienia Sądu Rejonowego w Ełku z dnia 6 listopada 2023 roku, sygn. akt I C 452/23, na podstawie którego udzielono powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu, postanowił oddalić zażalenie.

Zabezpieczenie jest prawomocne.