Zabezpieczenie w sprawie przeciwko ING Bank Śląski - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Zabezpieczenie w sprawie przeciwko ING Bank Śląski

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko ING Bank Śląski

2024-02-01 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt I C 663/24, Sąd Okręgowy w Krakowie w składzie: Sędzia Justyna  Sieklicka – Pawlak udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie nieistnienia pomiędzy powodami, a ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach, stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku świadczenia przez powodów na rzecz ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki wynikających z umowy kredytu, począwszy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.