Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank

Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank

2024-01-29 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2024 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt I Acz 1877/23, w składzie: Sędzia Jarosław Pawlak, na skutek  zażalenia strony  pozwanej od postanowienia  Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 9 października 2023 roku, sygn. akt I C  1423/23, na podstawie którego udzielono powodowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu, postanowił zmieniać zaskarżone postanowienia w ten sposób, że ograniczyć je do sposobu określonego w pkt. 1 lit. a) i b) (wstrzymanie płatności rat kapitałowo – odsetkowych) postanowienia, w pozostałym zakresie oddalić zażalenie.