You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium

2022-07-01 Kancelaria Comments Off

Szanowni Państwo, uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia (del.) Robert Masznicz, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 10132/22 uwzględnił wniosek, udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieważności Umowy kredytu, poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania polegające na wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów w terminach określonych Umową kredytu w okresie od dnia wydania przedmiotowego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.