Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko mBank udzielone przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko mBank udzielone przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko mBank udzielone przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie

2024-01-16 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt I C 1543/23, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Marek Grodzki, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z zawartej z mBank S.A. umowy kredytu poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania przez:- zawieszenie obowiązku świadczenia przez powoda na rzecz pozwanego rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki wynikających z umowy kredytu, w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie,- nakazanie zaniechania pozwanemu pobierania od powoda rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki wynikających z umowy kredytu, w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.