Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO BP - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO BP

2024-05-11 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt I ACz 85/24, Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Sędzia Jarosław Marek Kamiński, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 19 września 2023 r., sygn. akt I C 1441/23 w ten sposób, że udzielić powodom zabezpieczenia dochodzonego roszczenia o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu poprzez unormowanie praw i obowiązków stron przez zawieszenie obowiązku powodów świadczenia na rzecz pozwanego rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z tej umowy od udzielenia zabezpieczenia do prawomocnego zakończenia postępowania.