Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska

2024-05-11 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt XXVIII C 2536/22, Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: Sędzia Joanna Kiełkowska, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z zawartej z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie umowy kredytu poprzez wzajemne unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania niniejszego postępowania, polegające na wstrzymaniu obowiązku kredytobiorcy dokonywania płatności rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości i terminach określonych w wyżej wymienionej umowie, poczynając od dnia 6 maja 2024 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.