Zabezpieczenie w sprawie przeciwko mBank - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko mBank

2022-08-03 Kancelaria Comments Off

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia delegowany Tomasz Leszczyński, postanowieniem wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 14665/22, postanowieniem z dnia 29 lipca 2022 roku, uwzględnił wniosek, udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że Umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania w ten sposób, że zawiesił obowiązek dokonywania przez powodów na rzecz pozwanego mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie spłat rat kredytu, wynikających z Umowy kredytu, obejmujących kapitał i odsetki, w okresie od dnia 29 lipca 2022 roku do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.