Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO BP - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO BP

2024-02-15 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt III C 251/24, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Sędzia Anna Nisiobędzka, postanowił udzielić zabezpieczenia na czas trwania postępowania w niniejszej sprawie w ten sposób, że zawiesić obowiązek świadczenia przez powodów na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki wynikających z dwóch umów kredytowych zawartych z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni od dnia udzielania zabezpieczenia do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie.