Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna

2023-10-16 Kancelaria Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Płocku, postanowieniem wydanym dnia 9 października 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt I C 1432/23, toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o ustalenie i zapłatę, uwzględnił wniosek, udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania polegające na: – zawieszenie obowiązku świadczenia przez Powodów na rzecz Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z umowy kredytu,- nakazanie zaniechania Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pobierania świadczeń od Powodów rat obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z umowy kredytu hipotecznego- nakazanie zaniechania Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazywania do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust 4 ustawy Prawo bankowe, w tym Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz biur informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informacji o zadłużeniu Powodów, wynikającego z umowy kredytu hipotecznego- zakazanie Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego.