You are currently here!
  • Home
  • Zażalenie Banku PeKaO oddalone przez Sąd Okręgowy w Warszawie

Zażalenie Banku PeKaO oddalone przez Sąd Okręgowy w Warszawie

2022-07-25 Kancelaria Comments Off

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością możemy poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Krekora, postanowieniem z dnia 20 lipca 2022 r., XXVIII Cz 891/22, wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, na skutek zażalenia banku  na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 5736/22, postanowił oddalić zażalenie banku. Cieszymy się, że kolejnymi korzystnymi orzeczeniami możemy pomagać naszym Klientom.

Zażalenie Banku PeKaO oddalone przez Sąd Okręgowy w Warszawie

2022-07-25 Kancelaria Comments Off

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością możemy poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Krekora, postanowieniem z dnia 20 lipca 2022 r., XXVIII Cz 891/22, wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, na skutek zażalenia banku  na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 5736/22, postanowił oddalić zażalenie banku. Cieszymy się, że kolejnymi korzystnymi orzeczeniami możemy pomagać naszym Klientom.